Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy >80 mm – kod 19 12 12

Data zamieszczenia: 10.10.2016 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Protokół z sesji otwarcia ofert

pdfProtokol.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf