Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

Numer ogłoszenia: 175642-2015 Data zamieszczenia 14.07.2015 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdfzipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

pdfBadania_geotechniczne.pdf

zipBranza_budowlana_1.zip

zipBranza_budowlana_2.zip

zipBranza_budowlana_3.zip

zipBranza_elektryczna_1.zip

zipBranza_elektryczna_2.zip

zipBranza_elektryczna_3.zip

zipBranza_elektryczna_4.zip

zipBranza_sanitarna_-_CO.zip

zipBranza_sanitarna_-_Technologia_kotlowni.zip

zipBranza_sanitarna_-_Wentylacja.zip

zipBranza_sanitarna_-_WK.zip

zipBranza_sanitarna_-_WK_Przylacza.zip

zipKosztorysy_ofertowe-przedmiary_1.zip

zipKosztorysy_ofertowe-przedmiary_2.zip

zipKosztorysy_ofertowe-przedmiary_3.zip

pdfPB-W_INSTALACJA_GAZOWA.pdf

zipSTWiORB.zip