Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfInternet.pdf

Protokół z otwarcia ofert

pdfProtokol_z_otwarcia_ofert.pdf

Odpowiedź na pytania 25

Odpowiedz_na_pytania_25.pdf

Odpowiedź na pytania 12-24 + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

docxOdpowiedzi_na_pytania_12-24.docx

pdfOGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGOSZENIA.pdf

pdfSZ1.pdf

pdfSZ2.pdf

pdfSZ3.pdf

pdfSZ4.pdf

 

 

 

 

 

 

 

docxOdpowiedz_na_pytania_10_11.docx

 

Odpowiedź na pytania 10-11

 

Odpowiedź na pytania 6-9

docxOdpowiedz_na_pytania_6789.docx

 

Odpowiedź na pytania 2-5

pdfZalacznik_3.1.S_Pozwolenie_-_Nowa_Sortownia.pdf

pdfRysunek_2.pdf

pdfRysunek_1.pdf

docxOdpowiedz_na_pytania_2345.docx

 

Odpowiedź na pytanie 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

docxOdpowiedz_na_pytania_1.docx

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia.pdf

 

 

Ogłoszenie + SIWZ z załacznikami

 

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ.zip

zipProjekt_budowlany-_1_czesc.zip

zipProjekt_budowlany-_2_czesc.zip

pdfST_SORTOWNIA.pdf

xlsPrzedmiar.xls