Ogłoszenie nr 527655-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

 

docxOgloszenie_o_zamowieniu.docx

pdfSIWZ.pdf

pdfZalacznik_1_do_SIWZ_-_Szczegoowy_Opis_Przedmiotu_Zamwienia.pdf

docxZalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_Formularz_Oferty.docx

docxZalacznik_nr_3_Oswiadczenie_Art_25a_ust_1.docx

docxZalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_grupie_kapitaowej.docx