Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 7

pdfStr._1_-_Odpowiedzi.pdf

pdfStr._2_-_Odpowiedzi.pdf