Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

Odpowiedzi na pytania od nr 8 do nr 14

pdfOdpowiedzi na pytania od nr 8 do nr 14