Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10, w formie leasingo operacyjnego z gwarancją wykupu

Protokół z sesji otwarcia ofert.

Data publikacji: 19.06.2017 r.

pdfProtokol.pdf