Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu
Numer ogłoszenia: 162778 – 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

 

pdfOgłoszenie o zamowieniu
pdfSIWZ
docZałącznik 1 – Formularz oferty
docZałącznik 2 – Oswiadczenie z art. 22
docZałącznik 3 – Oswiadczenie z art. 24
docZałącznik 4 – Oswiadczenie z art. 26
pdfZałącznik A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia