Zasady pakowania odpadów azbestowych

 

ODPADY AZBESTOWE POWINNY BYĆ UMIESZCZONE NA PALECIE I SZCZELNIE OWINIĘTE FOLIĄ BUDOWLANĄ  (o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm), NASTĘPNIE FOLIĄ TYPU „STRETCH" ORAZ ODPOWIEDNIO OZNAKOWANE.

 

WZÓR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

etykieta azbest

 

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

  1. oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;
  2. oznakowanie powinno składać się z:
  3. części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a" w białym kolorze na czarnym tle,
  4. części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;
  5. jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit/azbest niebieski".