Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

docinternet-_informacja_o_wyborze_oferty.doc

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

pdfProtokol_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf

 

Odpowiedź na pytanie 14 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia_14.pdf

docxOdpowiedz_na_pytanie_14.docx

 

 

Odpowiedź na pytania 1-13 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

docxOdpowiedz_na_pytania_1-13.docx

pdfOGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGOSZENIA.pdf

 

 

Informacje dodatkowe do przetargu: Zmiana terminu składania ofert

OGlOSZENIE_O_ZMIANIE_OGOSZENIA.pdf

docxPismo_przewodnie.docx

 

Informacje dodatkowe : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Opublikowano dnia : 26.10.2018 r.

pdfOgloszenie_o_zmianie.pdf

docxPismo_przewodnie.docx

pdfST_KOMPOSTOWNIA.pdf