Kompaktor Tana 380 Eco

Używany od września 2023

Kompaktory to ciężkie maszyny używane do kompresji i kondensacji odpadów stałych na
składowiskach, służące do zmniejszania objętość odpadów i maksymalizujące
pojemność kwatery.
Maszyny te wyposażone są w dwa wały, na których znajdują się ostrza przypominające
zęby, to te elementy zagęszczają odpady poprzez nacisk połową masy maszyny.
Kompaktor do zagęszczania składowanych odpadów zwiększa kubaturę składowiska, co
pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i wydłuża jego żywotność.
Właściwe zagęszczenie pomaga również zmniejszyć potencjalne zapachy, wyeliminować
szkodniki oraz zminimalizować ryzyko pożarów. Ponadto zmniejsza emisję metanu, który
jest silnym gazem cieplarnianym, przyczyniając się tym samy do spowolnienia
globalnego ocieplenia.