Kontakt

 
Logo ZUO
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn
NIP:  581-16-85-282
REGON:  170723318
KRS:  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,
VII Wydział Gospodarczy KRS - 0000030563
Kapitał Zakładowy:  20 882 500,00

tel. +48/55 279 58 28
tel. +48/55 278 23 73
fax. +48/55 279 58 28 wew. 22