Informacje ogólne

Przedmiotem działania Spółki jest:

  1. Administracja i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Bądkach oraz jego rekultywacja.
  2. Wdrażania i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
  3. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie działania Spółki.