Odbiór i zagospodarowania odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm – kod 19 12 12

Data zamieszczenia: 14.07.2016 r.

Załaczniki:

pdfOgloszenie.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf