Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nad sitowa o średnicy > 80 mm – kod 19 12 12

pdfOgłoszenie

pdfSIWZ

docZalacznik 1 – Formularz oferty

docZalacznik 2 – Oswiadczenie z art. 22

docZalacznik 3 – Oswiadczenie z art. 24

docZalacznik 4 – Oswiadczenie z art. 26

pdfZalacznik A – Projekt Umowy

pdfZalacznik B – Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

 

docx20.04.2015 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

pdf20.04.2015 Zmiana Godzin