Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowana dnia 17.01.2018 r.

pdfInternet.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowano dnia 28.12.2017r.

pdfprotokol.pdf

pdfSIWZ

pdfZałącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

 docZałacznik nr 2 – Formularz Oferty

Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_JEDZ.doc

pdfZałącznik nr 4 – Projekt Umowy

 

docZałącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej