Odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

 

pdfOdpowiedzi na pytania 1-15

pdfOdpowiedzi na pytania nr 16

pdfOgloszenie o zmianie ogloszenia 1

pdfOgloszenie o zmianie ogloszenia 2