W dniu 24 maja b.r. nasz Zakład odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
Naszych gości po trenie instalacji oprowadził Prezes Zarządu – Pan Dominik Pilny.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prelekcją, której celem było przybliżenie uczniom zakresu działalności Spółki oraz przedstawienie im planu sytuacyjnego całego terenu Zakładu. Następnie Pan Dominik Pilny oprowadził nasz gości po terenie każdej z instalacji, rozpoczynając od sortowni odpadów poprzez deponator odpadów niebezpiecznych i nową sortownię odpadów selektywnych.

Uczniowie w praktyce przekonali się jakie odpady przywożone są do zakładu, dużym zaskoczeniem dla nich była zawartość  żółtych worków oraz informacja, że zaledwie 30% z tego asortymentu nadaje się do recyklingu. Ponadto nasi goście zobaczyli zbelowany towar surowców przygotowanych do transportu, dowiedzieli się m. in. jaki asortyment stanowi chemia twarda a jaki chemia miękka, mogli porównać jak wygląda szkło przywiezione do Zakładu a jak to już doczyszczone przygotowane dla recyklera. W dalszej kolejności Pan Dominik Pilny oprowadził uczniów po części biologicznej Zakładu, dokładnie omawiając procesy zachodzące w zamkniętej kompostowni – Biodegmie oraz na płycie kompostowej. Uczniowie zobaczyli pracę specjalistycznego sprzętu przerzucającego kompostowane pryzmy. Ponadto przekonali się jak wygląda kompost powstały po przetworzeniu bioodpadów zebranych selektywnie oraz dowiedzieli się, że Spółka jest w trakcie procedury uzyskania certyfikacji na ww. frakcję.

Kończąc wycieczkę Pan Dominik Pilny pokazał gościom kwaterę odpadów balastowych, informując że w hierarchi postępowania z odpadami, składowanie plasuje się na ostatnim miejscu oraz wskazał miejsce w którym znajduje się kwatera na odpady zawierające azbest.
W trakcie całego spotkania nasi goście wykazywali się dużym zainteresowaniem branży odpadowej, z pewnością wynika to z faktu, że w programie nauczania mają przedmiot „gospodarka odpadami”.

Podczas wizyty w naszym Zakładzie nasi goście mogli porównać zdobytą wiedzę teoretyczną do tego jak wygląda to w praktyce????.