Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. wraz z Partnerem Miastem Kwidzyn realizuje projekt
pn.:„Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów" na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 24 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

kwidzyn-logo-poziom-trans kwidzyn-logo-poziom-trans kwidzyn-logo-poziom-trans kwidzyn-logo-poziom-trans

 

Czytaj więcej: Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu...

Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno

Tytuł projektu: Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na odcinku Gilwa Mała – Bronno
Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

WFOSiGW logo kwidzyn-logo-poziom-trans

 

Czytaj więcej: Budowa rurociągu tłocznego i przepompowni ścieków na...