Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nad sitowa o średnicy > 80 mm – kod 19 12 12 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty