Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP-7 i KP-10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Opublikowano dnia:

22.06.2017 r.

docxWybor_-_internet.docx