Odbiór i zagospodarowania odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm - kod 19 12 12

Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy >80 mm - kod 19 12 12

Data zamieszczenia: 10.10.2016 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Protokół z sesji otwarcia ofert

pdfProtokol.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf

Odbiór i zagospodarowania odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm - kod 19 12 12

Odbiór i zagospodarowania odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy > 80 mm - kod 19 12 12

Data zamieszczenia: 14.07.2016 r.

Załaczniki:

pdfOgloszenie.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf

Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy >80 mm- kod 19 12 12

Odbiór i zagospodarowanie odpadów balastowych pochodzących z sortowania odpadów. Frakcja nadsitowa o średnicy >80 mm- kod 19 12 12

Opublikowano dnia: 04.12.2015 r.

Załaczniki:

pdfOgloszenie.pdf

zipSIWZ_Z_Zalacznikami.zip

Zamawiający zmienia godziny składania i otwarcia ofert na przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Składanie ofert do dnia 21.12.2015 r. do godz. 11:45

Otwarcie ofert dnia 21.12.2015 r. godz. 12:00

W załączeniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia: 14.01.2016 r.

pdfInformacja o wyborze

Zakup wraz z dostawą oleju napedowego w ilości 70000 litrów

Zakup wraz z dostawa oleju napędowego w ilości 70000 litrów

Data zamieszczenia: 03.12.2015 r.

Załaczniki:

pdfOgloszenie.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

 W związku z omyłka pisarską w treści Załącznika nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty (poprawiono datę, było 19.12.2014 r. a powinno byś 14.12.2015 r.) w załączeniu poprawiony Formularz Oferty

docZalacznik_1_-_Formularz_oferty.doc

W zwiazku z omyłką pisarską w treści SIWZ, punkt 14 (poprawiono zapis w SIWZ zgodnie z treścią ogłoszenia :było Cena 95%, termin płatności 5% a powinno być Cena 98%, termin płatności 2%) w załączeniu poprawiony plik SIWZ

pdfSIWZ.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej

Opublikowano dnia 18.08.2015 r.

pdfInformacja o wyborze

 

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 20 wraz ze zmianą do SIWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 20 wraz ze zmianą do SIWZ  i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data zamieszczenia: 03.08.2015 r.

pdfOdp._na_pyt._20.pdf

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 5-19 i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony Formularz Oferty

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 5-19 i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony Formularz Oferty

Data zamieszczenia: 27.07.2015 r.

pdfOdpowiedzi_5-19.pdf

pdfOgloszenie_ozmianie_ogloszenia_2.pdf

docFormularz_Oferty_poprawiony.doc

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 1-4 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 1-4 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data zamieszczenia: 24.07.2015 r.

pdfodpowiedz na pytania 1-4.pdfpdfOgloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancja wykupu- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej oraz ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z gwarancja wykupu- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data zamieszczenia: 16.07.2015 r.

pdfwybor.pdf