W dniu 21 marca b.r. grupa 6-latków ze Społecznego Przedszkola „EKOLUDEK”
w Kwidzynie, odwiedziła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy
ul. Owczej 7,  prowadzony przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.  Wycieczkę poprowadził kierownik PSZOK-u, który przybliżył dzieciom istotę funkcjonowania tego miejsce w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. kto może korzystać z tego punktu oraz jakie rodzaje odpadów można tu dostarczyć. Kierownik PSZOK-u barwnie opowiedział gościom, o obowiązującej w naszym mieście selektywnej zbiórce odpadów, pokazując kolorowe pojemniki służące do zbierania danej frakcji oraz szczegółowo omawiając co w każdym z nich powinno być gromadzone – tu przedszkolaki mogły wykazać się posiadaną wiedzą. Na koniec wycieczki dzieci miały okazję obejrzeć deponator, tj. pomieszczenie, w którym magazynowane są odpady niebezpieczne takie jak: niektóre rodzaje elektroodpadów, opakowania zawierające szkodliwe pozostałości, świetlówki, zużyte oleje.

Mamy nadzieję, że zdobyte podczas tej wycieczki informacje uświadomiły dzieciom jak ważna jest prawidłowo prowadzona segregacja odpadów.