Informujemy, że Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z  o. o. z uwagi na kończącą się pojemność kwatery składowej wstrzymuje przyjmowanie odpadów budowlanych. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne o zmianę pozwolenia zintegrowanego, którego przedmiotem jest
rozbudowa kwatery składowej poprzez podniesienie rzędnych składowania odpadów. Prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że jak tylko sytuacja się unormuje wznowimy przyjmowanie ww. odpadów.