Informujemy, że w związku z podpisaniem przez nasz Zakład umowy na zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) wznawiamy ich przyjęcie.