Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załacznikami

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert