Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano dnia 29.12.2017 r.

pdfInternet.pdf

I

Protokół z sesji otwarcia ofert

docxProtokol.docx

Opublikowano 20.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 11.12.2017 r.

docxOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia.docx

 

Opublikowano w dniu 05.12.2017 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip