Zakup wraz z dostawa oleju napędowego w ilości 70000 litrów

Data zamieszczenia: 03.12.2015 r.

Załaczniki:

pdfOgloszenie.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

W związku z omyłka pisarską w treści Załącznika nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty (poprawiono datę, było 19.12.2014 r. a powinno byś 14.12.2015 r.) w załączeniu poprawiony Formularz Oferty

docZalacznik_1_-_Formularz_oferty.doc

W zwiazku z omyłką pisarską w treści SIWZ, punkt 14 (poprawiono zapis w SIWZ zgodnie z treścią ogłoszenia :było Cena 95%, termin płatności 5% a powinno być Cena 98%, termin płatności 2%) w załączeniu poprawiony plik SIWZ

pdfSIWZ.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf