Zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 80000 litrów

Opublikowano dnia: 21.12.2016 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

Opublikowano w dniu 30.12.2016 r

pdfProtokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowano dnia 04.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf