Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 11 uchwały nr XVI/167/20 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 czerwca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Owczej 7 w Kwidzynie przyjmował będzie odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych miasta Kwidzyna w poniższych terminach:

  • od lutego do października w godz. 9:00 -17:00
  • od listopada do stycznia w godz. 8:00 – 16:00
  • w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 8:00 – 14:00