Budowa budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej- Odpowiedzi na pytania nr 5-19 i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz poprawiony Formularz Oferty

Data zamieszczenia: 27.07.2015 r.

pdfOdpowiedzi_5-19.pdf

pdfOgloszenie_ozmianie_ogloszenia_2.pdf

docFormularz_Oferty_poprawiony.doc