Loading...
Strona Główna2023-11-23T23:28:11+01:00

Informacje o Spółce

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z  o. o. powołany został w 1998 roku. Swoją działalność rozpoczął od eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Bądkach.

Z początkiem 2001 roku Miasto Kwidzyn wraz z gminami: Kwidzyn, Gardeja, Sadlinki, Ryjewo oraz Miastem i Gminą Prabuty zawarło porozumienie międzygminne, którego przedmiotem było powierzenie Miastu Kwidzyn wybudowania i eksploatacji składowiska odpadów.

W dniu 1 października 2004 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej, gmina Kwidzyn. W ramach Zakładu powstały m. in. sortowania odpadów, płyta kompostowa, kwatera balastu oraz deponator przeznaczony do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.

ZUO w roku 2006

ZUO w roku 2006

ZUO w roku 2013

ZUO w roku 2013

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma WARBUD a koszt budowy wyniósł ok. 23,5 mln. zł.  Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z następujących środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 548 310 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6 500 000 zł; Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 2 787 208 zł. Pozostałe koszty pokryte zostały przez: Miasto Kwidzyn, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie oraz pozostałe gminy powiatu kwidzyńskiego.

Obecnie Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z  o. o. jest zarządzającym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowiskiem odpadów niebezpiecznych. Oba położone są we wsi Gilwa Mała, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie i obejmują działki nr 328/2, 328/3, 328/6 obręb Paczkowo. Teren Zakładu znajduje się w odległości 4 km na południowy wschód od wsi Licze, leżącej przy drodze nr 521 Kwidzyn – Prabuty i 6 km w kierunku południowo zachodnim od miasta Prabuty.

Na terenie Zakładu znajdują się następujące instalacje: sortownia odpadów o wydajności 35 000 Mg/rok, kompostowania pryzmowa o wydajności 13 500 Mg/rok, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 3 000 Mg/rok, instalacja kompostowania wstępnego o wydajności 12 000 Mg/rok, sortownia odpadów zebranych selektywnie 2 000 Mg/rok, kwatera składowa oraz kwatera do składowania odpadów zawierających azbest. Rocznie Zakład przyjmuję ok. 40 tyś Mg odpadów komunalnych (głównym dostarczanym strumieniem są zmieszane odpady w ilości ok. 23 tyś.) oraz ok. 400 Mg odpadów zawierających azbest.

ZUO w roku 2019

ZUO w roku 2019

ZUO w roku 2020

ZUO w roku 2020

Do głównych zadań Zakładu należą:

  • przyjmowanie odpadów komunalnych w większości pochodzących od mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,
  • przetwarzanie odpadów zgodnie z posiadanymi pozwoleniami w zakresie gospodarki odpadami,
  • tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych oraz ich przekazywanie wyspecjalizowanym odbiorcą,
  • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poprzez ich składowanie.

Celem Zakładu jest:

  • jak największy odzysk surowców pochodzących z przetwarzania odpadów,
  • ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
  • zminimalizowanie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

Aktualności

PSZOK – wyjątkowo czynny w sobotę 13.04.2024 r.

3 lutego, 2024|

Informujemy, że z uwagi na konieczność przygotowania punktu wyborczego w naszym biurze przy ul. Owczej 7A, PSZOK w pierwszą sobotę kwietnia b.r. (t.j. 06.04) będzie nieczynny. Termin otwarcia przesuwamy na [...]

PSZOK – czynny w sobotę 13.01.2024 r.

12 grudnia, 2023|

Informujemy, że z uwagi na przypadające w pierwszą sobotę stycznia 2024 roku święto Trzech Króli (dzień wolny od pracy) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Kwidzyna czynny będzie 13.01.2024 [...]

Awaria centrali telefonicznej

12 czerwca, 2023|

Informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria centrali telefonicznej w naszym zakładzie w Gilwie Małej. Do momentu jej usunięcia jesteśmy dostępni pod nr telefonu: 55 278 23 73.

Usługi

Oferty Pracy

Informujemy, że w chwili obecnej nie posiadamy wolnych miejsc pracy.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Gilwa Mała 8
82-500 Kwidzyn

Numery telefonów:
biuro:
+48 55 279 58 28
waga: +48 573 867 982
            +48 55 279 58 28 wew. 44
PSZOK: +48 790 580 632

Adresy e-mail:
biuro: biuro@zuo.kwidzyn.pl
waga: waga@zuo.kwidzyn.pl

ePUAP: ZUO_Kwidzyn

NIP:  581-16-85-282
REGON:  170723318
KRS: 0000030563
Nr BDO: 000005206

BIP

Deklaracja dostępności

Logo WFOŚiGW

Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Przejdź do góry