Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych

Plan postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych

Opublikowano dnia: 18.07.2017 r.

xlsPlan_zamowien_na_2017.xls

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10 - Odpowiedzi na pytania od nr 8 do nr 14

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

Odpowiedzi na pytania od nr 8 do nr 14

 

pdfOdpowiedzi na pytania od nr 8 do nr 14

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10 - Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 7

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 7

 

pdfStr._1_-_Odpowiedzi.pdf

pdfStr._2_-_Odpowiedzi.pdf

 

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10

Ogłoszenie nr 527655-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do przewożenia kontenerów KP – 7 i KP -10, w formie leasingu operacyjnego z gwarancją wykupu

Czytaj więcej: Dostawa fabrycznie nowego samochodu Hakowca do...

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 80 000 litrów.

Zakup wraz z dostawą oleju napędowego w ilości 80000 litrów

Opublikowano dnia: 21.12.2016 r.

pdfOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

zipSIWZ_z_Zalacznikami.zip

 Opublikowano w dniu 30.12.2016 r

pdfProtokół z sesji otwarcia ofert

Opublikowano dnia 04.01.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfinternet.pdf