Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfWybor_oferty-_internet.pdf

Protokół z sesji otwarcia ofert

pdfProtokol.pdf

Odpowiedź na pytania 1-4 + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Poprawiony Formularz oferty

pdfOgloszenie_o_zmianie_ogoszenia.pdf

pdfOdpowiedz_na_pytania_1-4.pdf

docZalacznik_nr_2_Formularz_oferty_poprawiony.doc

Ogłoszenie + SIWZ z załącznikami

zipSIWZ_z_zalacznikami.zippdfOgloszenie.pdf